Ga naar inhoud

Onderwijsprijs gemeente Maassluis

22 januari 2021 - bijgewerkt op: 29 januari 2021

Ken jij een leraar of leerling die altijd voor iedereen klaarstaat, een vrijwilliger op school die in het zonnetje gezet mag worden, of een medewerker kinderopvang die altijd die stap extra zet? Nomineer jouw topper voor de Onderwijsprijs Maasluis 2020/2021!

Oproep beeld bij tekst moeder irene

De Onderwijsprijs Maassluis werd in 2017 geïntroduceerd en wordt nu voor de tweede keer uitgereikt. Voortaan jaar wil de gemeente de prijs ieder schooljaar uitreiken. Met deze prijs wordt een blijk van waardering gegeven voor de bijzondere inzet van docenten en andere mensen die betrokkenen zijn bij de educatie en opvang van kinderen in Maassluis. Iedereen actief in en om lager en middelbaar onderwijs en kinderopvang kan genomineerd worden. Dus zowel leerkrachten, schoolleiders en pedagogisch medewerkers als kinderen, ouders, conciërges en vrijwilligers.

Alle inwoners van Maassluis kunnen iemand nomineren in een van de zes categorieën. Per categorie wordt een winnaar geselecteerd door een onafhankelijke vakjury. De uiteindelijke winnaars ontvangen de prijs uit handen van de wethouder op woensdag 10 maart.

Bij een nominatie kun je denken aan iemand die:

  • een maatschappelijke betrokkenheid laat zien die in het oog springt;
  • goede ideeën heeft voor talentontwikkeling en gelijke kansen;
  • extra initiatieven neemt voor bijvoorbeeld gezonde leefstijl, veiligheid in en om de school, aanpak eenzaamheid en armoede, thuis werken met corona, tegengaan van pesten, bevorderen van inclusie.

Nomineren doe je via www.maassluis.nl/onderwijsprijs