Ga naar inhoud

Basisplaats op de peuterspeelgroep voor 2-jarigen

Je kind heeft van het CJG een indicatie gekregen voor een basisplaats op de peuterspeelgroep. Wat houdt dit in?

Je kind mag als het 2 jaar is 2 dagdelen per week naar de peuterspeelgroep. Je betaalt hiervoor een vast tarief van € 50 per maand. Als het jaarlijks gezinsinkomen lager is dan € 30.000, betaal je maandelijks € 20 euro. Hiervoor moet een IB60-formulier ingevuld worden. Je kind kan alleen naar deze gesubsidieerde plaats als je geen kinderopvangtoeslag krijgt.

Voor wie is deze basisplek bedoeld?

De basisplaats is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar, die in hun ontwikkeling dreigen achter te lopen.

Hoe krijgt een kind van 2 jaar een indicatie voor een basisplaats peuterspeelzaal?

De jeugdverpleegkundige of arts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het consultatiebureau, schrijft de aanvraag voor een basisplaats peuterspeelgroep voor 2-jarigen. Het wordt definitief goedgekeurd in het VZAT-overleg. Dat is het overleg van het voorschools zorg- en adviesteam. Ouders ondertekenen de indicatie samen met het CJG.

Een basisplek met 2 jaar, en dan?

Je kunt je kind nu in Ridderkerk aanmelden bij een peuterspeelgroep van YES, SKR, Mundo, kdv Hadassa en kdv De Bron (peutergroep het Mosterdzaadje). De gemeente heeft met deze organisaties afspraken gemaakt. Als je kind 2,5 jaar is, bespreken wij de ontwikkeling van je kind in het VZAT-overleg. De indicatie van 2 jaar kan dan eventueel omgezet worden in een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De jeugdverpleegkundige of arts van het consultatiebureau bespreekt dit met jou en vraagt een VVE-indicatie aan voor je kind.

Wat moet je weten?

Gaat je kind gebruik maken van een basisplek voor 2-jarigen, dan moet je dit weten:

  • Je kind gaat 2 keer per week naar de peuterspeelgroep.
  • Je betaalt een ouderbijdrage van € 50 per maand. Elk jaar besluit de gemeente hoe hoog dit bedrag is. Als het gezinsinkomen minder dan € 30.000 is, zijn de kosten € 20 per maand. Je moet hiervoor een IB60-formulier invullen.
  • De peuterspeelgroep bepaalt op welke dagdelen je kind kan komen. Als het mogelijk is houden zij rekening met je voorkeur.
  • De basisplaats op de peuterspeelgroep stopt als uw kind 2,5 jaar wordt. De ontwikkeling van je kind wordt besproken in het VZAT-overleg en kan eventueel omgezet worden in een VVE-indicatie.
Wat verwachten wij van jou?

Als je kind gebruik mag maken van een basisplaats met 2 jaar verwachten wij ook een paar acties. Je kind wordt 2 keer per week op de peuterspeelgroep verwacht. Kan je kind niet komen, dan bel je de peuterspeelgroep. Met de gemeente is afgesproken, dat je kind minimaal 4 van de 5 keer aanwezig moet zijn. Anders kan de indicatie worden ingetrokken. De peuterspeelgroep houdt de ontwikkeling van je kind bij en praat hierover met jou. Af en toe wisselen de peuterspeelgroep en de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau informatie uit. Uiteraard vertellen zij dit aan jou. Als je kind naar een andere peuterspeelgroep gaat, gaan de gegevens over zijn of haar ontwikkeling naar de nieuwe locatie. Natuurlijk wordt dit eerst met jou besproken.