Het jeugdondersteuningsteam (JOT)

Binnen CJG Nissewaard zijn vier jeugdondersteuningsteams (JOT). De jeugd- en gezinscoaches in het team bieden vrij toegankelijke hulp aan gezinnen in de gemeente Nissewaard. Je komt via de bureaudienst, telefoonnummer 0181 23 71 00, in contact met het JOT.

Heb je een vraag over opvoeden en opgroeien, dan kun je op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bellen met de bureaudienst van CJG Nissenwaard, tel. 0181 – 23 71 00. Je spreekt dan een jeugdprofessional. Die luistert naar jou en vraagt door om ervoor te zorgen dat je op de juiste plek terecht komt. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het consultatiebureau, bij de schoolmaatschappelijk werker of bij het JOT.

Naar het JOT?

Is het jeugdondersteuningsteam voor jouw gezin de juiste plek, dan neemt een jeugd- en gezinscoach contact met je op. Ze verleent vrij toegankelijke hulp en is jullie aanspreekpunt, zodat voor jou en je gezin een samenhangend pakket aan zorg, hulp en diensten ontstaat. Het JOT is er voor hulp bij:

  • opvoed- en opgroeivragen, tot 18 jaar
  • psychische en psychiatrische problemen
  • lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen
Alle informatie over het JOT

Meer weten over het JOT? Lees onderstaande interviews en de folder.