Ga naar inhoud

Hoe ga je om met de Pietendiscussie?

Jammer genoeg laait met de komst van het Sinterklaasfeest de Pietendiscussie ook weer op. Kinderen kunnen hiervan erg in de war raken: Piet is toch lief? Waarom zijn er dan mensen die hem niet lief vinden?

Probeer je kind, in elk geval zo lang het nog in Sinterklaas gelooft, zo veel mogelijk buiten de discussie te houden. Voer er geen gesprekken over met je kind of in het bijzijn van je kind, en laat hem of haar gewoon genieten van het feest. Hoe hoog je eigen emoties misschien ook oplopen, bedenk dat het feest voor kinderen vooral heel erg leuk is. Ga om verwarring te voorkomen mee in het beleid van de school. Is Piet daar zwart? Dan is dat zo. Roetvegen? Ook goed. Als Piet maar lief is en een beetje gek doet, maakt het kinderen vaak helemaal niets uit.

Meer over Sinterklaas? Bekijk onze Sint themapagina.