Ga naar inhoud

Door het coronavirus is de Centrale Bibliotheek vanaf donderdag 5 november gesloten. Hierdoor kun je niet de hoofdingang gebruiken. Onze CJG-locatie is bereikbaar via de achteringang, het adres is Rijstuin 9. Je kunt je hier melden bij de balie. Deze tijdelijke situatie duurt zolang de bibliotheek gesloten is.