Vaccinatie informatie voor huisartsen

Wanneer verwijzen wij naar de huisartsen en waarom?

Sommige ouders kiezen ervoor om hun kind niet alle vaccinaties van het RVP te geven. Het CJG kan hier deels in tegemoet komen. Het CJG kan niet vaccineren wanneer:

 • ouders delen van een combinatievaccin weigeren. De BMR kan niet gescheiden worden, dit geldt ook voor de DKTP-HepB. Alleen het weigeren van de Hib is mogelijk, doordat deze niet opgelost hoeft te worden in het DKTP-HepB vaccin. In 2019 gaan we over op een ander merk vaccin, waarin de Hib al opgelost is.
 • ouders kiezen voor een ander vaccin dan het vaccin dat voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschikbaar is gesteld.
 • ouders kiezen voor een vaccin dat niet geschikt is voor de leeftijd of vaccinatiestatus van het kind
 • ouders eisen stellen waaraan wij niet kunnen voldoen.

In bovenstaande gevallen verwijzen wij de ouders naar hun eigen huisarts. Met ouders wordt besproken dat de vaccinaties via de huisarts voor eigen kosten zijn. Zij kunnen met hun verzekeraar overleggen of die het vaccin vergoedt. Tevens adviseren wij ouders die niet (volledig) willen vaccineren dit te melden bij hun huisarts en andere behandelaars.

Mocht u concrete vragen hebben hierover kunt u contact opnemen met uw eigen CJG locatie (u dient hier nog wel uw locatie te kiezen). Mocht u algemene vragen hebben over de vaccinaties en het RVP kunt u contact opnemen met vaccinaties@cjgrijnmond.nl of het RIVM.

Deze vaccinaties vallen onder het RVP

Het CJG geeft alleen de vaccinaties die voor het RVP beschikbaar zijn gesteld en door het RIVM geleverd worden.  Voor het reguliere RVP wordt gebruik gemaakt van

 • Infanrix hexa (DKTP-Hib-HepB, kan zo nodig zonder Hib toegediend worden) en Vaxelis (DKTP-Hib-HepB)
 • Synflorix (Pneu)
 • M-M-RVaxPro (BMR)
 • Nimenrix (MenACWY)
 • Cervarix (HPV), alleen voor meisjes

Voor hervaccinatie:

 • Boosterix Polio (DKTP-boostervaccinatie)
 • Revaxis (DTP-boostervaccinatie)

Voor inhaalschema’s kan daarnaast nog gebruikt worden:

 • Engerix-B Junior (losse HepB vaccinatie voor kinderen tot 15 jaar)
 • HBVaxPro Adult (losse HepB vaccinatie voor kinderen vanaf 16 jaar)
 • ACT-HiB(Hib)

Voor meer informatie over indicaties, contra-indicaties, inhaalschema’s e.d. zie de Richtlijn Uitvoering RVP van het RIVM.

Mochten ouders vaccinaties willen die buiten het RVP vallen kan er zo nodig contact gezocht worden met één van de medische adviseurs van het RIVM over de mogelijkheden hiervan. Zuid-Holland valt onder het regiokantoor RIVM-DVP West. Er  kan contact gezocht worden met één van onderstaande medisch adviseurs:

De heer R. Appels: rolf.appels@rivm.nl
Mevrouw G. Vermeulen: gerre.vermeulen@rivm.nl

De heer G. Weijman : gert.weijman@rivm.nl

Het algemeen telefoonnummer van het regiokantoor is 088-678 8930.

Het CJG geeft geen vaccinaties mee, vaccineert alleen met geleverd vaccin van het RIVM en schrijft geen recepten uit.

Verkrijgbare vaccins buiten het RVP

Een aantal vaccinaties voor kinderen is wel beschikbaar in Nederland, maar valt (nog) niet binnen het RVP. Ouders kunnen ervoor kiezen hun kinderen hier wel tegen te vaccineren. Dit kan via de eigen huisarts en de kosten komen voor eigen rekening. Zij kunnen overleggen met hun verzekeraar of die de kosten vergoed.

Het gaat om deze vaccinaties:

 • Meningokokken B (Bexsero), geschikt vanaf de leeftijd van 2 maanden.
 • Meningokokken ACWY (kinderen geboren tussen 2001 en 2005 worden/zijn door ons opgeroepen): Nimenrix is geschikt vanaf 6 weken, Menveo vanaf 2 jaar. Meningokokken C: NeisVacC is geschikt vanaf 2 maanden.
 • ROTA-virus (Rotarix en RotaTeq) Rotarix is geregistreerd voor zuigelingen tussen de 6 en 24 weken kalenderleeftijd, RotaTeq voor zuigelingen tussen de 6 en 32 weken kalenderleeftijd. Kinderen met verhoogd risico krijgen deze vaccinatie soms al via de kinderarts.
 • Waterpokken (Provarivax, ProQuad i.c.m. bof, mazelen en rode hond en Priorix-Tetra i.c.m. bof, mazelen en rodehond). Priorix-Tetra is geregistreerd voor gebruik vanaf de leeftijd van 11 maanden tot 12 jaar. Provarivaz en ProQuad zijn geregistreerd voor het gebruik vanaf 12 jaar.

Daarnaast is er een kinkhoestvaccinatie beschikbaar voor zwangere vrouwen. Eind 2019 zal deze vaccinatie opgenomen worden in het RVP. Tot die tijd kunnen zwangere vrouw deze vaccinatie op eigen kosten via bijvoorbeeld de huisarts of GGD halen. Deze vaccinatie dient toegediend te worden in het derde trimester van de zwangerschap.

Geregistreerde vaccins voor revaccinatie tegen kinkhoest zijn: Boosterix, Boosterix Polio, Triaxis, Triaxis Polio, deTekiBooster.

Financiering van het RVP

Vanaf 1 januari 2019 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het RVP en de vergoeding daarvan. De levering van de vaccins loopt nog wel via het RIVM.

Het maken van een vaccinatieschema

Voor het maken van een (inhaal)vaccinatieschema kunt u gebruikt maken van deze informatie van het RIVM.
Bij het maken van een inhaalschema is het belangrijk rekening te houden met de intervallen tussen de vaccinaties.

Vaccineren tegen Pneumokokken en Hib is alleen zinvol bij kinderen tot 2 jaar.

Mocht u vragen hebben over het maken van een vaccinatieschema kan de jeugdarts van uw eigen CJG altijd met u meedenken. Dit kunt u doen via contact of door ons algemene nummer te bellen: 010 – 20 10 110.

Het bestellen van vaccins

Onderstaande vaccinatie vallen binnen het RVP en kunnen verkregen worden via de apotheek middels een recept. Sommige van de vaccinaties heeft de apotheek op voorraad, anderen moeten besteld worden.

 • Boostrix Polio (DKTP-boostervaccinatie)
 • DT-IPV (DTP)
 • Cervarix (HPV)
 • Engerix-B Junior (losse HepB vaccinatie voor kinderen tot 15 jaar)
 • HBVaxPro Adult (losse HepB vaccinatie voor kinderen vanaf 16 jaar)
 • Infanrix hexa (DKTP-Hib-HepB, kan en mag zonder Hib toegediend worden)
 • Vaxelis (DKTP-Hib-HepB)
 • M-M-RVaxPro (BMR)
 • NeisVacC (MenC)
 • Revaxis (DTP-boostervaccinatie)
 • Synflorix (Pneu)
 • ACT-HiB(Hib)

De boostervaccinaties zijn niet bruikbaar voor het opbouwen van een basisimmuniteit. Voor het opbouwen van de immuniteit van DKTP kan alleen de Infanrix hexa of Vaxelis gebruikt worden, Boosterix Polio is hier niet geschikt voor.

Een kind heeft tot 18 jaar recht op het RVP. Spijtoptanten kunnen naar het CJG verwezen worden om alsnog de vaccinaties waar ze nog recht op hebben te laten geven.

De in Nederland beschikbare vaccinaties die buiten het RVP vallen kunnen ook middels een recept bij de apotheek besteld worden, maar niet alle vaccinaties zijn verkrijgbaar. Zo is het vaccin tegen Meningokokken B in Nederland momenteel nauwelijks verkrijgbaar.

Vaccinaties doorgeven aan RIVM voor administratie

Gegeven vaccinaties kunnen middels de vaccinatiekaarten die ouders hebben gekregen van het RIVM of middels blauwe randkaarten doorgegeven worden aan het RIVM. Het beste is om tevens het lotnummer mee te sturen, dit kan door de sticker met lotnummer van het vaccin af te halen en op de kaart te plakken. De gegeven vaccinaties kunnen door het opsturen van de kaarten door het RIVM-DVP verwerkt worden in Praeventis, zo krijgen ouders geen herinneringen en andere uitvoerende instanties weten direct welke vaccinaties het kind heeft gehad.

De kaarten kunnen opgestuurd worden naar het regiokantoor RIVM-DVP West:

RIVM-DVP West
Antwoordnummer 10097
2700 VB Zoetermeer

of telefonisch via: 088-6788930

Richtlijnen voor vaccineren

Uitgangspunt voor vaccineren is de richtlijn uitvoering RVP van het RIVM. Hieronder een selectie van een aantal uitgangspunten.

 • Kinderen onder de 1 jaar worden bij voorkeur gevaccineerd in het dijbeen, vanaf 2 jaar wordt meestal in de bovenarm gevaccineerd. Tussen de 1 en 2 jaar is er geen voorkeur voor dijbeen of bovenarm.
 • Alle vaccinatie binnen het RVP worden intramusculair gegeven, behalve als er een contra-indicatie voor is (bv stollingsstoornissen, dan wordt subcutaan gevaccineerd).
 • Bij simultaan vaccineren worden de vaccinaties in principe in verschillende ledematen gegeven, zeker bij kinderen onder de 2 jaar. Wanneer dit niet kan moet er een afstand van minimaal 2,5 cm tussen 2 vaccinaties zitten.
 • Controle op het aanprikken van een bloedvat voorafgaand aan het inspuiten van het vaccin is niet nodig.
 • Tussen het vaccineren met 2 levende vaccins moet een interval van 28 dagen zitten. De BMR en waterpokken vaccinaties mogen simultaan gegeven worden.
 • Opgeloste vaccins moeten binnen 15 minuten gegeven worden.
 • Een vaccin dat uit de verpakking is gehaald en waar een naald op is gezet, dient dezelfde dag gegeven te worden, mits goed bewaard.
 • Vaccins behouden hun kwaliteit alleen, wanneer zij steeds in het donker bewaard worden op een temperatuur tussen de +2°C en +8°C.
 • Bij transport van het vaccin moeten bovenstaande temperatuur grenzen gehandhaafd worden, door middel van 1 of 2 koelelementen(deze mogen niet in direct contact met het vaccin worden gebracht) en een koelbox.
 • De vaccins moeten tijdens de opslag altijd bewaard worden in een koelcel die voldoet aan kwaliteitseisen voor wat betreft plaatsing, inrichting, hygiëne, klimaat, alarmering en onderhoud.
 • Bij vaccin-incidenten moet er altijd contact opgenomen met het RIVM-DVP voor overleg omtrent het gebruik van het betreffende vaccin.