Ga naar inhoud

Een afspraak? Kom met (1 kind en) 1 volwassene! Vergeet ook je mondkapje niet. Lees alles over onze aangepaste dienstverlening door het coronavirus.

Lees meer Afbeelding sluiten

Opvoeden zonder geweld

Bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) weten we als geen ander dat opvoeden soms een uitdaging is. Daarom kun je ons er alles over vragen. Net als over het opgroeien, de verzorging of gezondheid van je baby, peuter, basisschoolkind of jongere. Ook als het thuis even niet lekker loopt staan onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (ortho)pedagogen en andere deskundigen voor je klaar. Op deze pagina vind je informatie, tips en stellingen over het stellen van grenzen, omgaan met brutaal, opstandig en ongehoorzaam gedrag, opvoeden zonder geweld en investeren in een goede band met je kind: alles voor een goede sfeer in huis.

Folders

Grenzen aangeven
Grenzen aangeven
Veel ouders vinden het lastig om duidelijke grenzen te stellen. Deze opvoedkaart helpt je hierbij.
pdf - 345,244 KB
Download
Ongehoorzaamheid voorkomen
Ongehoorzaamheid voorkomen
Grenzen verkennen hoort erbij. Bekijk hoe je voorkomt dat het ongehoorzaamheid wordt.
pdf - 394,863 KB
Download
Omgaan met brutaal en opstandig gedrag
Omgaan met brutaal en opstandig gedrag
Boosheid is een moeilijk hanteerbare emotie.
pdf - 385,681 KB
Download
Investeren in een goede band
Investeren in een goede band
Kinderen hebben behoefte aan aandacht en contact. Bekijk hier hoe je hierin investeert.
pdf - 480,125 KB
Download
Geweld in huis raakt kinderen
Geweld in huis raakt kinderen
Informatie en advies voor ouders bij huiselijk geweld.
pdf - 108,005 KB
Download
Veelgestelde vragen
Opvoeden zonder geweld - introductie

Kinderen hebben recht op een opvoeding zonder geweld. Dat staat in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Bovendien staat in de Nederlandse wet dat ouders en verzorgers geen geweld mogen gebruiken tegen kinderen: ‘In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.’

Geweld beschadigt kinderen. Kinderen moeten zich thuis bij hun ouders veilig kunnen voelen. Als dat niet zo is, is dat schadelijk voor een kind. Kinderen die te maken krijgen met mishandeling of misbruik, hebben voortdurend stress en dat kan leiden tot allerlei problemen. Ze kunnen bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen krijgen of hebben op latere leeftijd moeite om relaties aan te gaan. Het kan zelfs tot extra gevoeligheid leiden voor ziekten, bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten.

Stellingen

 • Een pedagogische tik op zijn tijd moet kunnen
 • Ik doe weleens dingen in de opvoeding waarvan ik later spijt heb
 • Een kind mag best een beetje bang zijn voor de ouders. Zo luisteren ze beter
 • Ik praat regelmatig met anderen over de opvoeding
 • Ik weet waar ik mijn vragen over opvoeding kan stellen
Grenzen aangeven

Veel ouders vinden het lastig om duidelijke grenzen te stellen. Het draagt bij aan een goede relatie met je kind; door als ouders duidelijke grenzen te stellen, weet je kind waar het aan toe is en wat er van hem/haar verwacht wordt. Je zult merken dat je kind zich prettiger gaat gedragen als de grenzen duidelijk zijn. Heb je een tijdje wat minder op de grenzen gelet? Begin er dan opnieuw mee.

 • Zorg dat jij en je partner ongeveer dezelfde grenzen hebben.
 • Pak niet te veel dingen tegelijk aan. Begin met het belangrijkste, of het meest storende.
 • Wees consequent. Handel steeds op het moment dat je kind de grens bereikt of net daarvoor.
 • Ga niet in discussie over een maatregel die van tevoren afgesproken is.
 • Laat merken dat je last hebt van het gedrag van je kind en niet van je kind zelf.
 • Vertel je kind op een rustige, maar duidelijke toon welk gedrag je niet accepteert en waarom niet.
 • Bied je kind alternatieven, zodat het weet wat wél mag: ‘Je mag niet binnen met je rolschaatsen, maar wel buiten op het pleintje.’
 • Neem de tijd om negatief gedrag van je kind rustig samen te bespreken. Kies daar een goed tijdstip voor en doe het liever niet na een heftige ruzie.
 • Ook onder moeilijke omstandigheden is het belangrijk om grenzen te blijven stellen. Dat geeft je kind houvast.

Stellingen:

 • Opvoeden is vooral grenzen aangeven
 • Het is niet erg als een van de ouders minder grenzen aangeeft
 • Door grenzen aangeven voel ik me meer politieagent dan ouder
 • Grenzen aangeven vind ik het minst leuke aan ouder zijn
Ongehoorzaamheid voorkomen

Ieder kind luistert wel eens niet, dat is normaal. Kinderen zijn in ontwikkeling. Ze krijgen steeds meer een eigen wil en gevoelens en verkennen steeds meer hun eigen grenzen.

 • Zeg precies wat je wilt dat je kind doet: “Het is bedtijd, ga nu je tanden poetsen.”
 • Wees consequent. Doe ook echt wat je zegt en zorg dat je kind niet zomaar onder je grens uit komt.
 • Geef zelf het goede voorbeeld: laat je kind merken dat je luistert als het iets wil vertellen en neem daarvoor de tijd. Als je kind merkt dat je echt luistert, zal het ook beter naar jou luisteren.
 • Stel niet te hoge eisen en geef je kind de tijd en de ruimte om iets te doen wat jij vraagt. Word niet boos als het niet meteen lukt.
 • Geef zo veel mogelijk aandacht en complimentjes aan gedrag dat jij graag ziet bij je kind. Dat zorgt ervoor dat je kind dat vaker gaat doen.

Stellingen:

 • Een kind hoort af en toe ongehoorzaam te zijn
 • Ik vind het belangrijk dat mijn kind gehoorzaam is
 • Wanneer een kind ongehoorzaam is, betekent dit dat de ouders niet streng genoeg zijn
 • Ik vind het niet erg als mijn kind niet goed luistert naar mij, zolang het op school maar wel gebeurt.
Omgaan met brutaal een opstandig gedrag

Als kinderen ouder worden, moeten ze leren omgaan met hun emoties. Boosheid is één van de emoties die niet zo makkelijk hanteerbaar zijn. Alle kinderen uiten hun boosheid daarom wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt. Je kind moet leren dat je boosheid wel mag voelen, maar dat het niet de bedoeling is om brutaal of opstandig te worden.

 • Als je kind brutaal is of opstandig doet, blijf dan rustig. Je stem verheffen of schreeuwen helpt niet.
 • Als je je kind zijn zin geeft, beloon je het gedrag en gaat je kind het vaker doen.
 • Als je kind is afgekoeld, is het belangrijk dat je met je kind over het gedrag praat.
 • Vertel je kind op een rustige, maar duidelijke toon, welk gedrag je niet accepteert en waarom niet.
 • Laat merken dat je begrijpt wat je kind wil. Bijvoorbeeld: ‘Ik weet dat je graag wilt…” Daar wordt je kind meestal rustiger van.
 • Zeg ook dat je begrijpt dat je kind zich boos voelt, maar dat schreeuwen, schelden of brutale dingen zeggen geen oplossing is. Dit kwetst anderen en levert niets op.
 • Verwacht niet teveel van je kind. Als je iets vraagt wat je kind nog niet kan, wordt je kind alleen maar opstandiger.

Stellingen

 • Brutaal en opstandig gedrag is aangeleerd, ze leren dit doordat ze anderen zien die zich zo gedragen
 • Wanneer mijn kind zich brutaal en opstandig gedraagt voel ik mij machteloos
 • Ik vind het lastig om rustig te blijven tegen mijn kind wanneer het brutaal is
 • Kinderen zijn brutaal en opstandig, omdat ze hun eigen zin willen doordrijven
Investeren in een goede band

En goede relatie met je kind is enorm belangrijk voor de ontwikkeling. Kinderen hebben behoefte aan aandacht en contact. Wanneer kinderen slecht luisteren zijn we geneigd vooral grenzen te stellen en strenger te gaan opvoeden. Op de lange termijn heeft investeren in de band met je kind een groter positief effect.

 • Zorg goed voor jezelf. Wanneer je zelf goed uitgerust en ontspannen bent is het makkelijker om positieve aandacht te geven aan je kind.
 • Wanneer je meerdere kinderen hebt is het een goed idee om regelmatig momentjes te creëren waarbij je kind jou even voor zichzelf heeft. Kinderen kunnen hier erg van genieten en naar uitkijken.
 • In de hectiek van de dag is het gemakkelijk om maar met een half oor te luisteren naar je kind. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er momenten zijn waarop je echt naar je kind luistert. Hierdoor voelt je kind zich gewaardeerd en serieus genomen. Ook kom je op deze manier meer te weten over wat je kind bezighoudt.
 • Ook wanneer je kind ouder wordt is het belangrijk om te blijven voorlezen. Niet alleen is dit goed voor de taalontwikkeling, ook zorgt dit voor een rustmomentje voor het slapengaan en versterkt het de band tussen jou en je kind.
 • Toon oprechte interesse in dat wat jouw kind leuk vindt. Kijk eens mee met een televisieprogramma of computerspel of speel eens mee met het favoriete speelgoed. Ook kan je op zoek gaan naar activiteiten waar jullie samen veel plezier aan beleven, bijvoorbeeld samen koken.

Stellingen:

 • Positieve aandacht moet mijn kind verdienen Wanneer mijn kind zich slecht heeft gedragen zal ik minder snel positieve aandacht geven
 • In de hectiek van de dag geef ik minder aandacht aan mijn kind dan ik zou willen
 • Om een goede ouder te zijn is het belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen
 • Ik lees mijn kind iedere dag voor
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor de sfeer in huis

Vragen? Neem contact op!

We helpen je graag, maar voor je contact opneemt: in een korte periode is er veel veranderd door het coronavirus. Ook onze dienstverlening hebben we moeten aanpassen naar de situatie en gestelde maatregelen vanuit het RIVM. We snappen dat ouders vragen hebben over hun afspraak en onze overige dienstverlening. De meestgestelde vragen hebben we voor je op een rijtje gezet. Hopelijk zit jouw antwoord erbij. Je vindt ze hier.

Wij weten als geen ander dat opvoeden soms een uitdaging is. Daarom kun je ons er alles over vragen. Net als over het opgroeien, de verzorging of gezondheid van je baby, peuter, basisschoolkind of jongere. Wie wij zijn? Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere deskundigen. Wij werken in de regio Rotterdam-Rijnmond en denken graag met je mee (en vinden niets gek).

Sandra
helpt je graag
Zit je met een vraag of wil je advies? Ik sta samen met mijn collega's voor je klaar.
Ontmoet het team