Ga naar inhoud

Een afspraak? Kom met (1 kind en) 1 volwassene! Vergeet ook je mondkapje niet. Lees alles over onze aangepaste dienstverlening door het coronavirus.

Lees meer Afbeelding sluiten

Veel scholen in het basisonderwijs hebben tegenwoordig een zorgteam en een ZAT (zorg- en adviesteam).

Het zorgteam is er voor eenvoudige problemen en het ZAT voor ingewikkelde problemen. Het zorgteam is verbonden aan een school en een ZAT is er voor meerdere scholen tegelijk.

Professioneel zorgteam

In een zorgteam en een ZAT werken professionals van school en hulpverlening nauw met elkaar samen om problemen van kinderen en jongeren op te lossen. Daarbij leveren ze advies om de aanpak op school en thuis goed op elkaar af te stemmen.

De professionals van het zorg- en adviesteam zijn bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en de orthopedagoog. Natuurlijk is er ook een goede samenwerking met de jeugdgezondheidszorg nodig. Iedereen werkt zo goed mogelijk samen om leerlingen met complexe zorgvragen snel passende hulp te bieden.

Problemen oplossen

Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld gedrags-, ontwikkelings- of leerproblemen. Door op tijd die problemen te signaleren en op te lossen, kan een zorgteam of ZAT ervoor zorgen dat een leerling zo snel mogelijk weer goed meedraait op school. Ook ouders worden zo veel mogelijk bij de hulpverlening betrokken.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Logo opvoeden keurmerk