Ga naar inhoud

Een afspraak? Kom met (1 kind en) 1 volwassene! Vergeet ook je mondkapje niet. Lees alles over onze aangepaste dienstverlening door het coronavirus.

Lees meer Afbeelding sluiten

Toegankelijkheidsverklaring Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

Iedereen moet de informatie op onze websites gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan vooropgestelde normen, de WCAG 2.1 AA.

Hieronder bevindt zich ons tijdelijke toegankelijkheidsverklaring tot nader order.

Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheid https://centrumvoorjeugdengezin.nl/

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23-11-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website centrumvoorjeugdengezin.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond is beschikbaar via de link https://centrumvoorjeugdengezin.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website centrumvoorjeugdengezin.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond is gevorderd met de toegankelijkheid van centrumvoorjeugdengezin.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@cjgrijnmond.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
  • We informeren over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is je verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop jouw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kun je via onze website feedback geven.

Aanvullende informatie van Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

Iedereen moet de informatie op onze websites gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan vooropgestelde normen, de WCAG 2.1 AA

De toegankelijkheid van de website www.centrumvoorjeugdengezin.nl hebben we laten onderzoeken door de bouwer in afwachting van een officieel inspectieonderzoek.

Momenteel wordt tot aan de inspectie gewerkt aan het digitaal toegankelijk maken van onze website conform de WCAG 2.1 AA norm.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-03-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

  • De status van de website centrumvoorjeugdengezin.nl : eerste maatregelen genomen
  • De toegankelijkheid van de website centrumvoorjeugdengezin.nl is nog niet onderzocht.
  • Een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 15-02-2021

Het toegankelijkheidslabel van centrumvoorjeugdengezin.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De toegankelijkheid van websites van Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond hebben we zelf onderzocht danwel laten onderzoeken door de bouwer in afwachting van een officieel inspectieonderzoek.