Trainingen Enver

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt verschillende trainingen aan in samenwerking met Enver en Kwadraad. Je vindt ze op deze pagina. Zie je iets wat je aanspreekt? Je kunt je aanmelden onder betreffende training.

!JES, het Brugproject
Dappere Dino’s (6-9 jaar)

De dappere Dino’s is een cursus voor kinderen die met de scheiding van hun ouders te maken krijgen. Het is goed dat je leert dergelijke gevoelens een plek te geven, zonder deze weg te stoppen. Daarnaast is het belangrijk dat je ook in deze moeilijke periode gewoon ‘kind kunt zijn’. Daarvoor is het essentieel dat je los komt van het conflict dat tussen je ouders speelt. Meer informatie en inschrijven.

Denkend scoren (12-16 jaar)

Als je het lastig vindt om om te gaan met spanning die sociale, cognitieve en/of motorische situaties en opdrachten voor jou opleveren, kun je een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Om dat te verbeteren is deze training ontwikkeld. Meer informatie en inschrijven.

De indianentraining, sociale vaardigheidstraining (5-6 jaar)

Tijdens de indianentraining leer je op een fijne manier hoe je contact kunt leggen met andere kinderen en volwassenen en op een goede manier voor jezelf kunt opkomen. Meer informatie en inschrijven.

Geweldloos verzet (ouders)

Deze cursus is bedoeld voor ouders en opvoeders die zich machteloos voelen in de opvoeding van hun kind. De cursus start op 15 oktober. Meer informatie en aanmelden; zie agenda.

Je Kunt Meer Dan Je Denkt! (6-10 jaar)

Deze training is voor kinderen tussen 6 en 10 jaar, die het lastig vinden om om te gaan met spanning die sociale, cognitieve en/of motorische opdrachten voor hen opleveren en die (daardoor) een negatief zelfbeeld hebben ontwikkeld. Meer informatie en inschrijven.

Plezier op school

Vanuit groep 8 de overgang maken naar het voortgezet onderwijs is een spannende gebeurtenis. Voor sommige kinderen gaat dit met veel angst en onzekerheid gepaard. Bijvoorbeeld omdat ze gepest worden, of andere problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten. Dan is het misschien extra moeilijk om de veiligheid van de basisschool te missen. De training Plezier op School helpt deze kinderen om problemen te voorkomen en een goede start te maken in het voortgezet onderwijs. Meer informatie en inschrijven.

Powertraining (8-12 jaar)
In deze training staat kinderen sociaal vaardiger en weerbaarder maken centraal. Je krijgt handvatten om goed voor jezelf op te kunnen komen en niet (te snel) boos te worden als je aangesproken wordt op je gedrag. Je eigen grenzen aan kunnen geven en die van anderen respecteren is onderdeel van deze gedragstraining. Maar ook samen tot oplossingen komen en vriendschappen onderhouden hoort erbij. Meer informatie en inschrijven.
Rots en Water Training (8-12 jaar)

Deze training wordt aangeboden voor verschillende leeftijdsgroepen. Rots & Water vergroot zowel je communicatieve- en sociale vaardigheden als ook je weerbaarheid en helpt je beter om te kunnen gaan met bijvoorbeeld sociale problemen, groepsdruk en het hanteren van emoties. Meer informatie en inschrijven.

Rots en Water Training (12-16 jaar)

Deze training wordt aangeboden voor verschillende leeftijdsgroepen. Rots & Water vergroot zowel je communicatieve- en sociale vaardigheden als ook je weerbaarheid en helpt je beter om te kunnen gaan met bijvoorbeeld sociale problemen, groepsdruk en het hanteren van emoties. Meer informatie en inschrijven.

Rots en Water Training (16-23 jaar, man)

Deze training wordt aangeboden voor verschillende leeftijdsgroepen. Rots & Water vergroot zowel je communicatieve- en sociale vaardigheden als ook je weerbaarheid en helpt je beter om te kunnen gaan met bijvoorbeeld sociale problemen, groepsdruk en het hanteren van emoties. Meer informatie en inschrijven.

Rots en Water Training (16-23 jaar, vrouw)

Deze training wordt aangeboden voor verschillende leeftijdsgroepen. Rots & Water vergroot zowel je communicatieve- en sociale vaardigheden als ook je weerbaarheid en helpt je beter om te kunnen gaan met bijvoorbeeld sociale problemen, groepsdruk en het hanteren van emoties. Meer informatie en inschrijven.

Samen een nieuw gezin
Stoere Schildpadden (4-6 jaar)

De (echt)scheiding van je ouders kan een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring zijn. Bij een scheiding ervaar je vaak uiteenlopende gevoelens. Het is goed dat je leert dergelijke gevoelens een plek te geven, zonder deze weg te stoppen. Daarnaast is het belangrijk dat je ook in deze moeilijke periode gewoon ‘kind kunt zijn’. Daarvoor is het essentieel dat je los komt van het conflict dat tussen je ouders speelt. Meer informatie en inschrijven.

STOP, tot hier en niet verder! (meisjes 12-18 jaar)

Deze training is geschikt voor meisjes in de leeftijd van 12 – 18 jaar, die het lastig vinden om hun grenzen te herkennen en aan te geven op het gebied van seksualiteit en relaties. Daarnaast is de training geschikt voor meisjes die al negatieve ervaringen op dit gebied hebben. Meer informatie en inschrijven.

Topperstraining (12-15 jaar)

Jongeren sociaal vaardiger en weerbaarder maken staat centraal in deze training. In de training komen algemene en bijzondere sociale vaardigheden aan bod. Zoals het kunnen onderhandelen met ouders en vrienden, maar ook kunnen omgaan met pesten, boosheid, angst of ‘gewoon’ voor je mening uit durven komen. Met de bedoeling je te laten opgroeien tot een evenwichtige en zelfredzame burger. Meer informatie en inschrijven.

Interesse in één van de trainingen?

Heb je interesse in één van de trainingen? Vul dan het formulier in wat je op de pagina van de betreffende training vindt zo volledig mogelijk in. Pedagoog Charlotte Vermerris van Kwadraad zal dan contact met je opnemen en samen met jou en je kind kijken wat de best passende training is. Bellen mag ook via 06-40715256.