Afwijken van het Rijksvaccinatieprogramma

Wat zijn de gevolgen van het niet of anders volgen van het Rijksvaccinatieprogramma voor ouder en kind?

Diagnose bij ziekten wordt bemoeilijkt

Het is belangrijk om te letten op klachten die kunnen wijzen op één van de ziektebeelden waartegen binnen het RVP wordt gevaccineerd.
Echter, dit is lastig omdat veel van deze klachten, zoals koorts, bij heel veel ziektes voorkomt zoals gewone griep. Dit maakt het ook voor artsen lastig om te bepalen of er sprake is van een van de ziektes waartegen gevaccineerd wordt, terwijl dat soms nodig is om te weten, omdat daardoor de behandeling anders kan zijn. Het is als ouder belangrijk om, als je met een ziek kind in het ziekenhuis of bij de huisarts komt, aan te geven als je kind niet gevaccineerd is. Op de pagina van de ziektebeelden is meer informatie over de klachten per ziektebeeld te vinden.

In de toekomst wellicht weigering op school of kinderdagverblijf.

Zowel bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen als scholen is groepsimmuniteit van belang om te voorkomen dat de ziektes waartegen we vaccineren uitbreken. Dit risico is hoger naarmate de kinderen jonger zijn en nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. Deze instellingen vragen in toenemende mate om vaccinatiebewijzen van de kinderen. Als de vaccinatiegraad laag is, is het risico op uitbraak van de ziektes waartegen we vaccineren hoger.
Op dit moment mogen niet-gevaccineerde kinderen in principe niet geweigerd worden, maar er is kans dat dat in de toekomst wel mag. Er is hierover al discussie gaande in Nederland en in het buitenland.

Groepsimmuniteit komt in gevaar

Als er veel kinderen gevaccineerd zijn tegen een bepaalde infectieziekte, komt deze ziekte minder vaak voor. We noemen dat groepsimmuniteit. Alleen als er voldoende kinderen gevaccineerd zijn (rond 90-95%), zijn ook diegenen beschermd, die niet gevaccineerd kunnen of mogen worden. Denk hierbij aan kinderen die nog te jong zijn en kinderen die behandeld worden tegen kanker of problemen met de afweer hebben. Ook andere groepen kunnen baat hebben bij een hoge vaccinatiegraad: zo worden nu veel minder ouderen ziek door Pneumokokken, doordat voldoende kinderen hiertegen gevaccineerd worden.
De laatste jaren lijkt de vaccinatiegraad te dalen in heel Nederland, en niet alleen meer in bepaalde gebieden, waar al langer minder gevaccineerd werd door geloofsovertuiging. Daardoor komt de groepsimmuniteit in gevaar.

Groter risico voor het kind op besmetting bij reizen

In verschillende landen wordt er anders en soms minder gevaccineerd dan in Nederland. Daardoor is het risico op het oplopen van verschillende ziektes soms groter. Daarom adviseren wij altijd om bij reizen naar het buitenland contact op te nemen met een GGD of travelclinic. Daarbij is het belangrijk om aan te geven of je kind gevaccineerd is en waartegen.

Mocht je kind niet of anders gevaccineerd zijn, kun je ervoor kiezen om je kind alsnog te laten vaccineren in verband met je reis. Er zijn dan meerdere mogelijkheden:

  • je kiest voor één of meer vaccins van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP); daarop heeft iedereen recht tot 18 jaar en nieuwkomers tot 19 jaar. In dat geval neem je contact met ons op.
  • je kiest voor een vaccin buiten het RVP. Die kan bij GGD of Travelclinic op eigen kosten gegeven worden.

Opbouwen van immuniteit kost tijd

Als het Rijksvaccinatieschema op tijd wordt gevolgd, heeft een kind met 11 maanden voldoende immuniteit opgebouwd voor DKTP, Hib, HepB en Pneu. Het kind is dan basisimmuun. Deze bescherming is niet voor alle ziektes levenslang, waardoor herhalingen nodig zijn, zodat de bescherming voldoende blijft.
Indien er later gestart wordt met vaccineren, wordt de basisimmuniteit ook op latere leeftijd bereikt. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het soort vaccin, maakt de jeugdarts een aangepast schema. Het duurt ongeveer 8 maanden voor het kind voldoende beschermd is. In geval van BMR en MenC is deze immuniteit sneller bereikt.

Overweeg je anders of niet te vaccineren?

Lees dan hier alles over de (on)mogelijkheden.

Ben je op deze pagina gekomen door op een link te klikken? Wellicht is het dan interessant om eerst de startpagina van onze vaccinatie themapagina te lezen.