Ga naar inhoud

Een afspraak? Kom met (1 kind en) 1 volwassene! Vergeet ook je mondkapje niet. Lees alles over onze aangepaste dienstverlening door het coronavirus.

Lees meer Afbeelding sluiten

Over onze vragenlijsten

Bij een aantal consulten maken we gebruik van vragenlijsten. Met deze vragenlijsten kunnen we vragen en zorgen (waarbij jij jezelf weleens af kunt vragen of het normaal is) op tijd signaleren. Bijvoorbeeld over het gedrag van jouw kind, zoals het (niet) samenspelen met leeftijdgenootjes, druk of agressief gedrag. Daarnaast kunnen jouw antwoorden ook tijdens het consult besproken worden door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Wat doet we met de ingevulde vragenlijsten?

Met jouw antwoorden op de vragen gaan wij vertrouwelijk om. Als het nodig is bespreekt de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige de antwoorden met jou. Soms wordt informatie in het digitale dossier van jouw kind gezet. Dit dossier wordt alleen gebruikt en ingezien door professionals die werken binnen de jeugdgezondheidszorg, waaronder de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistent. Je kan tijdens het consult meekijken of navragen welke informatie in het digitale dossier wordt gezet.

Ook kan het zijn dat de antwoorden anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Wanneer dit het geval is, wordt altijd vooraf toestemming aan jou gevraagd. De papieren vragenlijsten worden altijd vernietigd. De digitale vragenlijsten blijven maximaal 6 maanden beschikbaar voor de jeugdverpleegkundige.

Welke vragenlijsten gebruiken we?

Tijdens 6 consulten gebruiken we vragenlijsten. Welke vragenlijsten het zijn, waarom we deze gebruiken en hoe ze eruit zien, lees je hieronder. Heb je vragen over het gebruik van (één van deze) vragenlijsten? Neem dan contact met ons op.

Geboorteconsult - Stevig Ouderschap

Bij het geboorteconsult krijg je de vraag een vragenlijst in te vullen over jouw eigen situatie. Soms blijkt hieruit dat je baat kunt hebben bij een traject dat wij aanbieden: Stevig Ouderschap. Meedoen aan Stevig Ouderschap is vrijwillig. Het gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. Doe je mee, dan krijg je 6 huisbezoeken van een speciaal daarvoor opgeleide jeugdverpleegkundige. Zij komt bij je thuis om te luisteren, met je te praten en mee te denken. Zij heeft dan echt even alle tijd voor jou – een huisbezoek duurt ongeveer 1,5 uur. Je bepaalt zelf wat je in die tijd met haar bespreekt. Het gaat tenslotte om waar jij behoefte aan hebt.

2 jaar consult

In de uitnodiging van het 2 jaar consult vragen we je in het ouderportaal de BITSEA-vragenlijst in te vullen. BITSEA staat voor Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment. Dit is een vragenlijst voor ouders waarmee psychosociale problemen bij jonge kinderen tussen 1 en 3 jaar vroegtijdig worden gesignaleerd. In de vragenlijst staan 42 stellingen over het gedrag van jouw kind, waarbij jij aangeeft of jouw kind het omschreven gedrag nooit, wel eens of vaak vertoont. Als laatste wordt de vraag gesteld of je bezorgd bent over het gedrag, de emoties of sociale relaties van jouw kind. Tijdens het consult kun je dit met de jeugdarts bespreken. Meer informatie over de vragenlijst vind je op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

In een enkele gemeente sturen we een bijlage mee met de brief: de Lexilijst. Dit is een lijst met woorden die Nederlandstalige kinderen het meest gebruiken rond de leeftijd van 2 jaar. Door op deze lijst aan te geven welke woorden jouw kind zelf al kan zeggen (in ongeveer 2 weken tijd) kan de jeugdarts meten hoever de spraakontwikkeling is. Het gaat hierbij alleen om zelf uitgesproken woorden, niet om het kunnen nazeggen. De woorden hoeven niet goed uitgesproken te worden.

Speciaal basisonderwijs

Als je kind op het speciaal basisonderwijs zit, ontvang je van het CJG een uitnodiging voor een afspraak. Je kind wordt gewogen en gemeten. Daarna word je kind onderzocht en bespreek je met de jeugdarts de gezondheid en ontwikkeling van je kind. Natuurlijk kun je ook vragen stellen over het opgroeien, opvoeden en verzorgen. Er wordt bij deze afspraak gebruik gemaakt van deze vragenlijst.

Groep 2 consult

Bij de uitnodiging van groep 2 ontvang je de SDQ-vragenlijst (let op: dit bestand is alleen ter informatie. Je ontvangt een vragenlijst bij de uitnodiging voor deze afspraak. Ben je deze kwijt? Je kunt tijdens het consult een ander exemplaar invullen). SDQ staat voor Strenghts and Difficulties Questionnaire. Deze vragenlijst meet de psychische en psychosociale problematiek en vaardigheden bij jeugdigen van 3 tot en met 16 jaar. De vragenlijst bestaat uit 25 stellingen die je kunt beantwoorden met niet waar, een beetje waar en zeker waar. Als laatste krijg je de vraag of je denkt dat jouw kind moeilijkheden ervaart met zijn gedrag. Tijdens het consult kun je dit met de jeugdarts bespreken. Meer informatie over de SDQ-vragenlijst lees je op de website van het NJi.

Naast de SDQ-vragenlijst ontvang je bij de uitnodiging ook een onderwerpenlijst met onderwerpen die je kunt bespreken tijdens dit consult. Deze lijst is er om jou als ouder te laten weten wat je allemaal met de jeugdarts kunt bespreken. Voorbeelden van onderwerpen zijn slapen, voeding en (bed)plassen. Je kunt dit gebruiken ter voorbereiding op het consult.

Groep 7 consult

Bij de uitnodiging voor een afspraak in groep 7 zitten 2 bijlagen: een lijst met onderwerpen die je tijdens het consult kunt bespreken en een SDQ-vragenlijst. De vragenlijst kun je ook digitaal invullen. Log daarvoor met je DigiD in op ons ouderportaal.

9 jaar consult

Dit is een tijdelijk aanbod voor een geselecteerde groep ouders met kinderen.


In de uitnodiging van het 9 jaar consult vragen we je in het ouderportaal een vragenlijst in te vullen. Deze bestaat uit vragen over de gezinssituatie, gezondheid en ontwikkeling van jouw kind en opvoeding. Ook staan de vragen uit de SDQ-vragenlijst erin (let op: dit bestand is alleen ter informatie. Lukt het niet om de vragenlijst digitaal in te vullen, dan kan dit nog voorafgaand aan de afspraak.) SDQ staat voor Strenghts and Difficulties Questionnaire. Deze vragenlijst meet de psychische en psychosociale problematiek en vaardigheden bij jeugdigen van 3 tot en met 16 jaar. De vragenlijst bestaat uit 25 stellingen die je kunt beantwoorden met niet waar, een beetje waar en zeker waar. Als laatste krijg je de vraag of je denkt dat jouw kind moeilijkheden ervaart met zijn gedrag. Tijdens het consult kun je dit met de jeugdverpleegkundige bespreken. Meer informatie over de SDQ-vragenlijst lees je  op de website van het NJi.

Voor kinderen hebben we het werkblad Dit ben ik met vragen en opdrachten over de thuissituatie, familie en vrienden, sport, vrije tijd etc. Zo betrekken we kinderen ook bij het gesprek.

Voortgezet onderwijs klas 2 consult

De jongeren in klas 2 van het voortgezet onderwijs, nodigen we uit om de digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ in te vullen. Deze vragenlijst bestaat uit ongeveer 100 vragen over gezondheid en gezond gedrag. Jongeren beantwoorden deze vragen tijdens een lesuur. Vervolgens krijgen zij een persoonlijk gezondheidsprofiel, met tips hoe ze (nog) gezonder kunnen leven. Daarna volgt een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Op deze manier kunnen we de ontwikkeling volgen en onderzoeken hoe het met de gezondheid gaat.

Voortgezet onderwijs klas 4 consult

De jongeren in klas 4 van het voortgezet onderwijs, nodigen we uit om de digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ in te vullen. Deze vragenlijst bestaat uit ongeveer 100 vragen over gezondheid en gezond gedrag. Jongeren beantwoorden deze vragen tijdens een lesuur. Vervolgens krijgen zij een persoonlijk gezondheidsprofiel, met tips hoe ze (nog) gezonder kunnen leven. Aan de hand van de antwoorden, óf als het kind het zelf graag wil, is het mogelijk dat de jeugdverpleegkundige het kind uitnodigt voor een gesprek. De jeugdverpleegkundige kan zo de ontwikkeling volgen en onderzoeken hoe het met de gezondheid gaat.