Het gebruik van vragenlijsten

Bij een aantal consulten maken we gebruik van vragenlijsten. Met deze vragenlijsten kunnen we vragen en zorgen (waarbij jij jezelf weleens af kunt vragen of het normaal is) op tijd signaleren. Bijvoorbeeld over het gedrag van jouw kind, zoals het (niet) samenspelen met leeftijdgenootjes, druk of agressief gedrag. Daarnaast kunnen jouw antwoorden ook tijdens het consult besproken worden door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Wat doet we met de ingevulde vragenlijsten?

Met jouw antwoorden op de vragen gaan wij vertrouwelijk om. Als het nodig is bespreekt de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige de antwoorden met jou. Soms wordt informatie in het digitale dossier van jouw kind gezet. Dit dossier wordt alleen gebruikt en ingezien door professionals die werken binnen de jeugdgezondheidszorg, waaronder de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistent. Je kan tijdens het consult meekijken of navragen welke informatie in het digitale dossier wordt gezet.

Ook kan het zijn dat de antwoorden anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Wanneer dit het geval is wordt altijd vooraf toestemming aan jou gevraagd. De papieren vragenlijsten worden altijd vernietigd. De digitale vragenlijsten blijven maximaal 6 maanden beschikbaar voor de jeugdverpleegkundige.

Welke vragenlijsten gebruiken we?

Tijdens 6 consulten gebruiken we vragenlijsten. Welke vragenlijsten het zijn, waarom we deze gebruiken en hoe ze eruit zien, lees je hieronder. Heb je vragen over het gebruik van (één van deze) vragenlijsten? Neem dan contact met ons op.

Geboortehuisbezoek – Stevig Ouderschap

Bij het geboortehuisbezoek word je gevraagd een vragenlijst in te vullen over uw eigen situatie. Soms kan er hierna besloten worden – in overleg met jou uiteraard – dat je baat kunt hebben bij een een traject wat wij aanbieden, genaamd ‘Stevig Ouderschap’. Stevig Ouderschap gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. Wie meedoet aan Stevig Ouderschap krijgt zes huisbezoeken van een speciaal daarvoor opgeleide jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Zij komt bij je thuis om te luisteren, met je te praten en mee te denken. Zij heeft dan echt even alle tijd voor je – een huisbezoek duurt ongeveer anderhalf uur. Je bepaalt zelf wat je in die tijd met haar bespreekt. Het gaat tenslotte om waar JIJ behoefte aan heeft. Meer informatie? Open de folder.

2 jaar consult

Bij de uitnodiging van het 2 jaar consult ontvang je de Lexilijst en de BITSEA-vragenlijst. BITSEA staat voor Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment. Dit is een vragenlijst voor ouders waarmee psychosociale problemen bij jonge kinderen tussen 1 en 3 jaar vroegtijdig worden gesignaleerd. In de vragenlijst tref je 42 stellingen over het gedrag van jouw kind, waarbij jij aangeeft of jouw kind het omschreven gedrag nooit, wel eens of vaak vertoont. Als laatste wordt de vraag gesteld of je bezorgd bent over het gedrag, de emoties of sociale relaties van jouw kind. Tijdens het consult kun je dit met de jeugdarts bespreken. Meer informatie over de vragenlijst vind je op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

De Lexilijst is een lijst met woorden die Nederlandstalige kinderen het meest gebruiken rond de leeftijd van 2 jaar. Door op deze lijst aan te geven welke woorden jouw kind zelf al kan zeggen (in ongeveer twee weken tijd) kan de jeugdarts meten hoever de spraakontwikkeling is. Het gaat hierbij alleen om zelf uitgesproken woorden, niet om het kunnen nazeggen. De woorden hoeven niet goed uitgesproken te worden.

Speciaal basisonderwijs

Als je kind op het speciaal basisonderwijs zit, ontvang je van het CJG een uitnodiging voor een afspraak. Je kind wordt gewogen en gemeten. Daarna word je kind onderzocht en bespreek je met de jeugdarts de gezondheid en ontwikkeling van je kind.  Natuurlijk kun je ook vragen stellen over het opgroeien, opvoeden en verzorgen. Er wordt bij deze afspraak gebruik gemaakt van deze vragenlijst.

Groep 2 consult

Bij de uitnodiging van groep 2 ontvang je de SDQ-vragenlijst ((let op: dit bestand is alleen ter informatie. Je ontvangt een vragenlijst bij de uitnodiging voor deze afspraak. Ben je deze kwijt? Je kunt tijdens het consult een ander exemplaar invullen). SDQ staat voor Strenghts and Difficulties Questionnaire. Deze vragenlijst meet de psychische en psychosociale problematiek en vaardigheden bij jeugdigen van 3 tot en met 16 jaar. De vragenlijst bestaat uit 25 stellingen welke worden beantwoord met niet waar, een beetje waar en zeker waar. Als laatste wordt de vraag gesteld of je denkt dat jouw kind moeilijkheden ervaart met zijn gedrag. Tijdens het consult kun je dit met de jeugdarts bespreken. Meer informatie over de SDQ-vragenlijst lees je hier.

Naast de SDQ-vragenlijst ontvang je bij de uitnodiging ook een onderwerpenlijst met onderwerpen die je kunt bespreken tijdens dit consult. Deze lijst is er om jou als ouder te laten weten wat je allemaal met de jeugdarts kunt bespreken. Voorbeelden van onderwerpen zijn slapen, voeding en (bed)plassen. Je kunt dit gebruiken ter voorbereiding van het consult.

Groep 7 consult

In de uitnodiging van groep 7 staat een link om de SDQ-vragenlijst digitaal in te vullen. SDQ staat voor Strenghts and Difficulties Questionnaire. Deze vragenlijst meet de psychische en psychosociale problematiek en vaardigheden bij jeugdigen van 3 tot en met 16 jaar. De vragenlijst bestaat uit 25 stellingen welke worden beantwoord met niet waar, een beetje waar en zeker waar. Als laatste wordt de vraag gesteld of je denkt dat jouw kind moeilijkheden ervaart met zijn gedrag. Tijdens het consult kun je dit met de jeugdverpleegkundige bespreken. Je kunt de vragenlijst hier digitaal invullen.

Naast de SDQ-vragenlijst ontvang je een lijst met onderwerpen. Dit zijn onderwerpen die jij en je kind kunnen bespreken met de jeugdverpleegkundige tijdens het consult. Voorbeelden van onderwerpen zijn slapen, voeding en vrijetijdsbesteding. Je kunt dit gebruiken ter voorbereiding van het consult.

Voortgezet onderwijs 1 consult

Alle jongeren in klas 1 vragen we voor het consult met de jeugdverpleegkundige 2 vragenlijsten in te vullen. De eerste is de SDQ-vragenlijst. SDQ staat voor Strenghts and Difficulties Questionnaire. Deze vragenlijst meet de psychische en psychosociale problematiek en vaardigheden bij jeugdigen van 3 tot en met 16 jaar. De vragenlijst bestaat uit 25 stellingen welke worden beantwoord met niet waar, een beetje waar en zeker waar. Als laatste wordt de vraag gesteld of de jongere moeilijkheden ervaart met zijn gedrag. Tijdens het consult kan hij dit met de jeugdverpleegkundige bespreken.

Naast de SDQ-vragenlijst ontvangen alle jongeren ook een vragenlijst die gaat over verschillende onderwerpen zoals slapen, gewicht en seksualiteit. De jeugdverpleegkundige vraagt alle jongeren ook deze vragenlijst voor het consult in te vullen, zodat zij weten waar het consult over kan gaan en de jeugdverpleegkundige het gesprek kan voorbereiden.

Consult klas 3 voortgezet onderwijs

In het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs krijgen alle jongeren tijdens een lesuur de mogelijkheid de digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ in te vullen. Deze vragenlijst bestaat uit ongeveer 75 vragen. Na het invullen van de ontvangt de jongere, aan de hand van de gegeven antwoorden, een persoonlijk gezondheidsadvies. Het advies bevat tips over gezond gedrag en gezonde leefstijl en is alleen in te zien door de desbetreffende jongere. Als de jongere dit wilt kan hij een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige voor een gesprek.
De jeugdverpleegkundige gebruikt de gegevens uit de vragenlijst om te bepalen of een jongere wordt uitgenodigd voor een consult. Dit is bijvoorbeeld wanneer de jongere aangeeft regelmatig alcohol te gebruiken of (psychosociale) problemen ervaart. Meer informatie over deze vragenlijst vindt u op de website van ‘Jij en je gezondheid’.