Aandacht voor meisjesbesnijdenis op Rotterdamse scholen

Per jaar lopen er in Nederland zo’n 50 meisjes risico besneden te worden. Dit meestal in het land van herkomst, en dan vaak tijdens de zomervakantie. Daarom vragen wij, samen met de gemeente Rotterdam, aan Rotterdamse scholen om nu extra alert te zijn op signalen van meisjesbesnijdenis. Scholen kunnen namelijk een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie van deze bijzondere en ernstige vorm van kindermishandeling.

Samen met de gemeente Rotterdam zet CJG Rijnmond zich in voor preventie van meisjesbesnijdenis, ook wel Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) genoemd. Dit doen wij, omdat het grote lichamelijke, geestelijke en seksuele gevolgen kan hebben voor de betrokken meisjes.

Signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor leerkrachten

Landen waar meisjesbesnijdenis veelvuldig voorkomt, zijn onder meer Egypte, Somalië, Ethiopië/Eritrea, en de Koerdische autonome regio in Irak en Soedan. We stuurden scholen de Signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor leerkrachten. Daarin staan signalen die kunnen wijzen op een besnijdenis die mogelijk gaat plaatsvinden en de signalen die kunnen duiden op een recent uitgevoerde besnijdenis.

Wij vragen scholen contact op te nemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige die is verbonden aan de school. Samen met school kan onze professional de ouders benaderen en het meisje verder helpen.

Hulpmiddel voor ouders en meisjes: verklaring tegen meisjesbesnijdenis

Voor de ouders en meisjes uit risicolanden bestaat de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Het is een klein foldertje dat bedoeld is om meisjes te beschermen tegen meisjesbesnijdenis. Het legt de Nederlandse wetgeving uit, geeft informatie over de schadelijke effecten op de gezondheid van het meisje en kan ouders helpen tegen de druk van de omgeving om hun dochter(s) te laten besnijden.

De verklaring is opgesteld in 7 talen en kan in het risicoland gebruikt worden als bewijs dat meisjesbesnijdenis in ons land strafbaar is. Het toont familieleden dat de ouders risico lopen op gevangenisstraf als ze hun dochter laten besnijden.

Veel expertise in project VGV van CJG Rijnmond

Naast de onderzoeken van onze jeugdgezondheidszorg, waarin onze professionals meisjesbesnijdenis bespreekbaar maken en de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis kunnen meegeven aan ouders en meisjes uit de risicolanden, hebben wij het project VGV. Hierin is veel expertise beschikbaar, onder anderen bij de speciaal getrainde sleutelpersonen die wij kunnen inzetten. Zij kunnen dit onderwerp bespreekbaar maken, geconsulteerd worden en als het nodig is kunnen zij meisjes begeleiden naar (medische) hulp. Projectleiders Marijke en Marjon maakten in de serie De week van… een vlog over hun werk.